​Nevettél már ma? Egy őrültet támogat Pécs alpolgármestere

Egészen fantasztikus könyv kiadását támogatta a fideszes Csizi Péter. A városfejlesztésről szóló kötetból kiderül, hogy az urbánusok agya "fertőzött és lusta", a Bukoliber azt jelenti, "buta-pesti komonista-liberális". A szerző szerint viszont, ha jól értem, sajnos Orbán Viktor is "ördögtől való antihunita".

Advertisement

Csizi Péter alpolgármester támogatta 2013-ban Vadas Gyula fantasztikus könyvének, a "Pécs, az önigazgató közösségek városának" a megjelenését, aminél nem létezhet fideszesebb szellemiségű kiadvány, hiszen

Páva Zsolt polgármester úrnak,
Hoppál Péter frakcióvezető úrnak,
Nagy Csaba és Csizi Péter alpolgármester uraknak,
Kővári János bizottsági elnök úrnak,
Kovács Katalin vezető főtanácsos asszonynak,
Csaba Ders főépítész úrnak
és minden nemzetben gondolkodó
pécsi családnak és lakosnak
ajánlja
a Szerző

Advertisement

A könyv elvileg talán településfejlesztésról szólna és akkor a legszórakoztatóbb, ha a Pécset uraló orbánista elit szellemi háttereként olvassuk, hiszen minden jel arra mutat, hogy erről van szó. A kötetbe beleolvasva kiderül, hogy Pécsnek se könnyű, mert évtizedek óta egy elképesztően veszélyes és degenerált embercsoport viszi ott félre a fejlesztéseket: az Urbánusok.

Hogy kik az urbánusok?

Az urbánusok azok a cselekedeteikben, gondolkodásukban a nemzeti valóságunktól jócskán elrugaszkodott, gyökértelen, népi nemzeti hagyományainkat nem gyakoroló, azokat pocskondiázó, történelmünket nem ismerő, idegen, főleg „nyugati" eszméket ajnározó, liberális agyi vírusokkal fertőzött városi (többnyire buta-pesti) egyének, akik a valódi közösségi életvitelt, az igazi nagycsaládi életet, a munka becsületét és szeretetét rég elfelejtették (vagy sohasem tudták); akik silány elméleteket gyártanak (mert agyuk fertőzött és lusta), badar filozófiákat körmölnek (mert egymást másolják), hitvány műalkotásokat festenek vagy faragnak (mert még rajzolni sem tudnak), vacak irományokat adnak ki (mert sem prózát, sem verset írni nem képesek), gyatra zeneműveket hoznak létre (mert lelkileg elszikesedettek), és az efféle satnya urbánus ténykedésükre természetesen milliárdokat „nyernek" pályázatokon.

Advertisement

De miért veszélyesek, ha ennyire zombiszerűen ostobák?

Hát mert, ha jól értem, akkor a Leépültek valahogy mégis sikeresen elfoglalták az Európai Uniót:

Ilyen urbánus szemét például, csak a legújabbak közül, a nemzeti hagyományok helyébe fondorlatosan becsempészett, negédes nyugati gondolatvírusokból összeállított memetikai csomagjuk: a tőke, az áruk, a szolgáltatások és a munkaerő szabad áramlása (a négy ún. európai uniós „szabadságelv"), aminek a mammonisták (pénzimádók) jelentős gazdasági erőfölénye általi kötelezővé tételével akadályozzák Kárpát-medencei hazánk gazdasági talpra állását is;

És tudod miért irtózatosan nehéz Pécsett települést fejleszteni?

Mert a "fertőzött és lusta" agyú urbánus zombik mellett a relatíve kis városban elfér még egy rettentően veszélyes szubkultúra, az antihunitáké. WUT? – kérdezné az urbánus.

Egyetlenegy európai nemzetnek sincs annyi bel- és külföldi ellensége, mint az Atilla nagykirály által a Kárpát-medencei őshazába visszavezetett magyar nemzetnek. Ellenségeink neve: antihuniták. Jelentése: magyarellenes, sőt magyargyűlölő (személy, csoport, intézkedés, rendelet). Az antihunitizmus meg: magyarellenesség, magyargyűlölet. És az ördögtől való. Azért kell szólnom e sunyi népségről — az antihunitákról —, mert a demokrácia jelszava mögé bújva tevékenykednek a magyar nemzet ellen. Tetszik, nem tetszik, Pécsett is megtalálhatóak: számosan vannak, műveletlenek, félrevezetettek, de városunk kárát látja munkálkodásuknak.

Advertisement

De a gyakorlatban mit csinálnak ezek az irtózatos antihuniták? Házakat építenek! De milyen házakat, te szentséges atyaisten!

Pécsnek a nemzet történelme II. antihunita időszakban (1945–2010) készült épületei éppenséggel olyanok, mint amilyen a zavaros korszellem maga. A liberálisoktól a fegyelmezetlenséget, szabadosságot, vallástalanságot, ideológiai zagyvaságot, önimádatot, a családok és a bensőséges közösségek szét-verését; a kozmopolitáktól az elnemzetlenítést, kifejezéstelenséget, modernitást és hazaárulást; az antihunitáktól terrort, gyilkos diktatúrát, nemzeti hagyományaink eltiprását, történelmünk és irodalmunk beszennyezését és meghamisítását, őseink becsmérlését, nemzeti álmaink meggyalázását kaptuk.

Advertisement

Az olvasó megrémül, szinte pánikba esik, aztán mély levegőt vesz, és sarkát a földbe vájva a Szerző szemébe néz, és megkérdezi: "Oké, most már ne kímélj, és kíméletlenül sorold fel a magyarok összes ellenségeit, bárhányan legyenek is!" És Vadas mester, a pécsi Fidesz-vezetés kedves szerzője megteszi. Mit megteszi, elreppeli, sőt, ha élhetek ennyire urbánus kifejezéssel, elszlemmeli. Kapaszkodj!:

Az antihuniták a Kárpát-medencei ősi hun–magyar hazát a helytartóik és a kollaboránsok — a magyar nemzet patás árulói — segítségével a hódoltsági területükévé akarják változtatni. Az ősi haza kincseit: ügyes, okos és szorgalmas lakóit szolgasorba szorítanák; zsíros termőföldjét, tetemes felszíni édesvíz készletét, hatalmas felszín alatti gyógyvíz tartalékát, erdeit-mezeit stb. a saját kizárólagos hasznukra akarják elorozni tőlünk… és aljas játszmáikhoz az Európai Unió butakratáit is felhasználják. Nagy kedvvel és vehemenciával ártanak nekünk ott, ahol csak tudnak. Valamennyien igen kártékonyak.

Sokféle alakban jelennek meg: nyakunkra ültetett idegen szívű királyok és szürke eminenciások, régi (Habsburg, orosz) és mai (brüsszeli, washingtoni) birodalmi bürokraták és kizsákmányolók, helytartók és urbánusok, kozmopoliták és globalisták, nácik (szocialisták) és internácik (komonisták), liberálisok és hazaárulók, mammonisták (pénzimádók: bankok fő- és alvezérei, pénz- és kötvénypiaci kereskedők, pénzügyi spekulánsok, tőzsdei üzérek, pénzbehajtók, hitelminősítők, kamatszedők, uzsorások) és másféle fehérgalléros bűnözők, másokból élők, burbánusok, butelidek, bukoliberek, mabeszidek, trianonisták, idegen politikusok, uszítók és egyéb hazudozók.

Advertisement

"Micsoda? Burbánus? Butalid? Mi a jóisten?" – kérdezhetnéd, de akkor kiderülne, hogy te is ott vagy a fenti listán. De Vadas mester segít és feloldja a rövidítéseket:

Burbánus: buta-pesti urbánus értelmiségi. Butelid: Budapestre betelepült idegen. Bukoliber:buta-pesti komonista-liberális. Mabeszid: a Magyar Királyságba és a trianonizált országba beszivárgó idegen.

Advertisement

Elképesztő, fantasztikus, csodálatos könyvet támogat a pécsi Fidesz-vezető, ezzel a szellemi megalapozottsággal itt olyan városfejlesztési tervekre számítok, hogy a Mecsekben bujkáló Hétfaszú Bukoliber adja a másikat. Én eddig hervasztó, unalmas, felesleges dolognak gondoltam a kultúrharcot, most kezd megváltozni a véleményem, ha ez ilyen mulatságos.

És a végén versenyt hirdetek jókedvű mazochistáknak. Itt elolvasható a teljes, fantasztikus kötet. Ki tud jobb Vadas-idézetet találni és megosztani a kommentek között? Mert én ebben a cikkben csak a felszínt kapargattam, rengeteg minden akad még ott, ahonnan ez jött!

Advertisement

A tippért el nem múló hálám Neozsiványnak!

Vélemény, hozzászólás?